.     .     .
۱۳۹۰/۰۸/۰۷

بخش پائين جام

بخش پائي جام

اطلاعات بخش پايين جام

نام بخش : پايين جام

سال تأسيس : در سال 1372 ازبخش مركزي شهرستان انتزاع شد.

وسعت بخش : 1010 كيلومترمربع

نسبت وسعت بخش به وسعت كل شهرستان (وسعت شهرستان:8360كيلومترمربع) 08/12 درصد

جمعيت بخش طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 1385:معادل 16555 نفر(شامل 8171مرد و8384 زن)

تعداد روستا :25روستا (همگي داراي شوراي اسلامي هستند)

تعداد دهياري :21دهياري

فاصله مركز بخش تامركز شهرستان :29كيلومتر

تعداد شهداء بخش :12نفر تعداد جانباز :6نفر

تعداد افراد تحت پوشش سهام عدالت :كل جمعيت بخش

عمده اشتغال بخش :دربخش كشاورزي ودامپروري بطوري كه 80درصد مردم منطقه دراين بخش اشتغال داشته وبه عنوان قطب كشاورزي شهرستان محسوب مي شود.

عمده محصولات كشاورزي كه درمنطقه كشت مي شود شامل :خربزه ،پنبه ،گندم ،جو،ذرت،چغندر قند،كلزا،زيره وزعفران مي باشد.

مذهب ةمساجد،نمازجمعه : حدود 90درصد ساكنين بخش پايين جام داراي مذهب اهل سنت حنفي ومابقي شيعه مذهب هستند.

موقعيت جغرافيايي :بخش پايين جام درقسمت شرق تربت جام قرارگرفته است .ازقسمت جنوب به جامرود وازمشرق به هرير رود وازغرب به شهر تربت جام منتهي است.داراي 35 كيلومتر مرز مشترك باكشور افغانستان مي باشد.

تعداد مراكز درماني مستقر در بخش :يك مركز در سميع آباد بوده كه ساكنين 15 روستا را با جمعيتي بالغ بر ده هزار نفر تحت پوشش داشته ومابقي مردم بخش ازمراكز درماني چشمه گل ومركز مرحوم كوثري شهر تربت جام خدمات مي گيرند.

تعداد مراكز اداري مستقر دربخش :

1-بخشداري

2-مركز جهاد كشاورزي

3-دو پاسگاه انتظامي

4-دو مركز گروهان مرزي

5-حوزه مقاومت بسيج

6-مركز خدمات درماني و بهداشتي

7-ساختمان اورژانس جاده اي

8-تعداد 5مركز ICTروستايي

9-يك صندوق قرض الحسنه

10-دفتر نمايندگي امور صنفي

امكانات زيربنايي بخش :

الف) راه روستايي :بخش پايين جام داراي 35 كيلومتر راه آسفالته حدفاصل مسيرشهر تربت جام تا روستاي محمدآباد بوده (جاده اصلي پايين جام)وراه هاي آنتني اكثر روستاهاي بخش نيزآسفالت بوده ويادرشرف آسفالت مي باشد.

ب)برق: تمامي روستاهاوآباديهاي سطح بخش داراي شبكه برق رساني مي باشدوبيش از 3500 مشترك ازبرق بهره مند هستند.

ج)آب شرب : تمامي روستاها وآباديهاي سطح بخش داراي آب شرب بهداشتي مي باشند وعمده مشكل دراين بخش فرسوده بودن اكثرشبكه آبرساني مي باشد.

د)گاز :درحال حاضرتنها روستاي رحمت آباد ازنعمت گاز بهره مند مي باشد وساير روستاها ازاين نعمت بي بهره اند.
منبع :
۵۹۶


مطالب مرتبط با این موضوع :