.     .     .
۱۳۸۷/۰۳/۲۰

بخش نصرآباد

بخش نصرآباد

>>اطلاعات بخش نصرآباد<<

نام بخش : نصـرآباد

سال تاسيس بخشداري: 1375 و سال تاسيس شهر نصرآباد بر اسا س مصوبه هيات دولت مورخ 12/3/78 مي باشد – مساحت بخش : 1129 كيلو متر – نام مركز بخش : نصرآباد

موقعيت جغرافيايي: عرض جغرافيايي 35درجه 25دقيقه ، طول جغرافيايي60درجه 19دقيقه ، ارتفاع از سطح دريا 1090 متر هوا و اقليم: معتدل و نيمه خشك

پيشينه تاريخي:

در رابطه با شهر نصرآباد آنطور از شواهد و قرائن پيداست و اطلاعات غير رسمي بعضي از بزرگان هسته اوليه مردم منطقه 7نفر بودند كه از شهرستان تربت حيدريه به اين منطقه ييلاقي مهاجرت كردند كه ظاهراً يكنفر از آنها بنام نصير بوده و اين مكان ابتدا روستاي نصيرآباد و بعدها به نصرآباد تغيير كرده است و بعد از آن يك گروه 30 نفري معروف به نجفي كه از اولاد علي بلوچ بودند اينها هم از تربت حيدريه به اين مكان كوچ كرده و شغل اصلي آنان دامداري بود .سپس قبايل ديگري از جمله ميركيها از روستاي لنگر محمود آباد كه شغل اصلي آنان ميراب و آبگير بوده و قائنيها از شهرستان قائن و گروهي هم از روستاي پترو جلگه زاوه تربت حيدريه به منطقه مهاجرت كردند . در مجموع اين مكاناز ابتدا تاكنون اساساً مهاجر پذير بوده و قدمت آن به 150 سال قبل بر مي گردد .

رونق نصرآباد از زمان حفر قنات توسط حاج حسين ملك بود كه كشاورزي در كنار دامداري فعال شد و همين امر باعث رشد اقتصادي و ازدياد جمعيت و نفوس را شامل شد . افراد با نفوذ منطقه در زمان حاج حسين ملك رحيم داد ، گوهري كه خان بودند و همچنين كدخدا نصيركه درميان مردم اعتبار داشتند .

اختلافات اوليه نصرآباد كه از سال 1342 بروز كرد سر مسئله آب بوده و بنوعي طوايف براي گرفتن سهم بيشتر يا چگونگي انتخاب مباشر براي قنات يا چاه كشاورزي يكسري نزاع و درگيريهايي را بوجود مي آوردند . كه بعضاً با وساطت بزرگان و خوانين آن زمان و افراد بانفوذ مرتفع مي گرديد .

نام دهستانها :

داراي دو دهستان بالاجام و كاريزان

تعداد روستاها:

39 روستا – تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار: 30 روستا – تعداد روستاهاي زير 20 خانوار: 9 روستا

جمعيت كل بخش (آمار رسمي سال 75): 35244 نفر- جمعيت كل بخش(آمار خانه هاي بهداشت سال 85): 38778 نفر

عمده فعاليتهاي مردم: كشاورزي و دامداري

ادارات و يا نمايندگيهاي مستقر در بخش

نام اداره

نام مدير

تعداد پرسنل

مكان اسقرار

شماره تلفن تماس

شهرداري

علي نجاتي

15نفر

نصرآباد

2323644

بانك كشاورزي

عبدالظاهر دهقاني

9نفر

نصرآباد

2323572

بانك كشاورزي

عباس ثابتي

4نفر

كاريزنو

2253232

بانك صادرات

علي شيرواني

5نفر

نصرآباد

232344

بانك صادرات

خيري

4نفر

خيرآباد

2233232

بانك ملت

محمدرضا افلاكي

4نفر

كاريزنو

2253390

نمايندگي آموزش و پرورش

نعمت الله فياض

3 نفر

نصرآباد

2323211

مركزترويج و خدمات جهادكشاورزي

غلامرضا طاهري

10نفر

نصرآباد

2323735

مركز بهداشتي درماني

خانم دكتر منصوره عزيزي

10نفر

نصرآباد

2323205

مركز بهداشتي درماني

دكتر مصطفي جعفري

9نفر

خيرآباد

2233400

مركز بهداشتي درماني

دكتر حميد شريفي

11نفر

كاريزنو

2253292

مركز بهداشتي درماني

دكتر نوربخش

7نفر

خرم آباد

2413400

آب و فاضلاب شهري

حسين خبره

3 نفر

نصرآباد

2323700

كميته امداد(شاخه فرعي)

حميد عليزاده

4نفر

نصرآباد

2323740

امام جمعه

حاج آقاي اميري

3نفر

نصرآباد

2323552

حوزه بسيج مقاومت

غلامرضافاطمي

-

نصرآباد

2323252

حوزه بسيج مقاومت

يعقوب نژاد

-

مومن آباد

2423411

شركت گاز

سيامك جره

7نفر

نصرآباد

2324003

مجتمع بهزيستي

خانم زهراجودي پور

4 نفر

نصرآباد

2323454

مجتمع بهزيستي

-

1نفر

خيرآباد

2233686

شركت تعاوني روستايي

قاسم يوسفيان

5نفر

نصرآباد

2323262

شركت تعاوني روستايي

عباسعلي رنجبر

5نفر

كاريزنو

2253223

پست دامپزشكي وقرنطينه

حميد خوشبخت

4نفر

كاريزنو

2253283

پاسگاه انتظامي مالكي

حمزه پناهي

18نفر

كاريزنو

2253234

صندوق قرض الحسنه

مهدي دهقان

5نفر

كاريزنو

2253312

صندوق تعاوني اعتبار كارسازان آينده

محمد صادقي

3 نفر

نصرآباد

2323742

دفتر موقوفات

مهندس شاهين پور

4نفر

نصرآباد

2323663

دفتر مخابرات

ابوطالب عباسي

4نفر

نصرآباد

2323333

دفتر برق

هادي حبيبي

3 نفر

نصرآباد

2323232

دفتر پست

حسن ميري

1نفر

نصرآباد

2324002

دفتربيمه ايران

قاسم رجبي

1 نفر

نصرآباد

دفتراسنادرسمي

خانم يوسفي

2 نفر

نصرآباد

2324907

تاسيسات زير بنايي:

1-بسياري از ادارات بخش داراي ساختمان مستقل اداري مي باشند و تعدادي هم بصورت استيجاري كه عبارتنداز: بخشداري،شهرداري،نمايندگي آموزش و پرورش،كميته امداد،

2-راههاي روستايي: 18 روستا آسفالت شده اند ، 21 روستا شوسه مي باشند

3-از نظر برق رساني تاكنون 38 روستاي اين بخش از نعمت روشنايي برخوردار بوده . و داراي يك پست فشار قوي در جاده آسيايي در مجاورت روستاي خيرآباد مي باشد.

4-گاز رساني تنها در شهر نصرآباد و روستاي قلعه سرخ انجام شده است .

5-از نظر مخابرات تعداد 30 دفتر مخابراتي و 21 روستا داراي تلفن منازل مي باشند.

6-تعداد جايگاه هاي عرضه مواد سوختي 18 جايگاه در بخش فعال مي باشند.

اموراجتماعي:

1-بخش نصرآباد از طوايف متنوعي برخوردار مي باشد بطوريكه در خود شهر از دو قوم بزرگ گرگعلي و علي بلوچ كه هردو از طايفه قرائي مي باشند.و در ساير روستاها طوايفي همچون: قرائي ، قايني ، خاوري و جامي تشكيل شده .همچنين طايفه هاي تيموري و باطوري در روستاهاي اهل سنت ا ين بخش سكونت دارند.

2-98% مردم اين بخش شيعه هستند و تنها 2% از جمعيت بخش را سني تشكيل داده است. از نظر تعداد مسجد و حسينيه داراي 38 مسجد و 10 حسينيه و نماز جمعه در مركز بخش يعني شهر نصرآباد برگزار ميگردد.

3-شهر و بخش نصرآباد داراي 217 شهيد ، 19 آزاده ، 60جانباز و 2110 رزمنده مي باشد.

4-افراد تحت پوشش كميته امداد امام (ره)عبارتند از: مددجويان عادي زير شصت سال (شامل زندانيان ، بيماران و زنان بي سرپرست) 590 خانوار و 1767 نفراست. مددجويان شصت به بالا طرح شهيد رجايي داراي 717 خانوار و 1632 نفر مي باشدكه مجموع مددجويان 1307 خانوار و 3399 نفر را تشكيل مي دهد (البته آمار فوق تا پايان سال 1384 مي باشد) و در سال جار ي چيز ي حدود 300 خانوار اضافه شده است . از اين تعداد آمار مددجويان 726 نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيل مي كنند.

5-تعداد مراكز بهداشتي درماني در بخش 4 عدد مي باشد ، 23 خانه بهداشت ، 11 روستاي قمر،13 تيم سيار و 10 پزشك در مراكز بهداشتي مشغول به فعاليت هستند. البته تعداد 5 پزشك خصوصي داراي مطب به اين آمار اضافه ميشوند.

امور فرهنگي:

1-تعداد10 اثر به ثبت رسيده است كه شامل: حمام ابدال آباد ، قلعه كهنه رونج در خرم آباد ، تپه باستاني آسياب انداي ، بناي رباط سمنگان ، تپه سمنگان ، تپه ارگ و تپه خشخاش و بردو ، محوطه باستاني قلعه شير ، تپه گنج كاريزان ، بقاياي بناي بلغور خانه و قبرستان قلعه شير- تعداد 7 اثر به ثبت نرسيده كه عبارتند از: تپه قبرستان و قلعه كهنه تقي آباد ، رباط خاكستري (تپه كلان) و تپه سرخ رباط سمنگان ، تپه پشت باغ بردو ، تپه غسالخانه قلعه شير.

2-در بخش آموزش و پرورش : 40 مدرسه ابتدايي ، 20 مدرسه راهنمايي ، 12 دبيرستان و 2 مركزپيش دانشگاهي . تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف 8000 نفر و معلمين شاغل در بخش 400 نفر مي باشند.

3-در بخش نهضت سوادآموزي: در حال حاضر تعداد كلاسهاي فعال در سطح بخش 5 كلاس مي باشد. تعداد سوادآموزان 70 نفر و تعداد آموزشياران 5 نفر مي باشد .مكان كلاسها در شهر نصرآباد ، روستاهاي سماخون ، كلاته فاضل ، قلعه شير

امور اقتصادي و كشاورزي:

1-تعداد بانكها: 4 شعبه شامل : دوشعبه بانك كشاورزي،يك شعبه بانك صادرات و يك شعبه بانك ملت مي باشد

2-در بخش شركت تعاوني توليد تنها يك مورد در روستاي خيرآباد بنام قائم جام فعاليت دارد.

3-وضعيت موجود محصولات زراعي شامل 22106 هكتار آبي،1845 هكتار باغي،15000 هكتار ديم كه جمعاً 38951 هكتار-محصولات دامي شامل صنعتي 1950 راس ، مرغداري گوشتي 10000 راس ، گوسفند و بره 39950 راس ، گاو و گوساله 2638 راس ، بز و بزغاله 19970 راس شيلات مزارع گرمابي 10 واحد (10000متر مربع) زنبور عسل 200 كندو مي باشد.

ميانگين آمار توليد هر محصول شامل: گندم 3850 آبي 300 كيلو ديم ، جو 4 تن ، چغندر 33 تن ، يونجه 16 تن ، گوجه فرنگي 35 تن ، پياز 30 تن ، سيب زميني 30 تن ، جاليز 12 تن ، ازت علوفه اي 80 تن مي باشد.

4- تنها معدن اين بخش كه بتازگي كشف شده سنگ سيمان كوههاي روستاي زوادر و ابدال آباد مي باشد.

5-شركتهاي موجود در بخش شامل 2 شركت جمع آوري شير و 2 شركت شركت تعاوني روستايي

6- 4 واحد كوره آجر پزي در بخش فعال مي باشند.

منابع آبي:

در بخش تعداد 42 قنات و 200 چاه عميق ، 5 چاه نيمه عميق ، 8 چشمه ، 2 رودخانه دائمي موجود مي باشد كه از اين تعداد تنها 15 حلقه چاه ديزلي هستند مابقي برقي شدند.

امور انتظامي و امنيتي:

داراي 2 حوزه بسيج مقاومت نصرآباد و مومن آباد و يك پاسگاه انتظامي و ايست و بازرسي كاريزنو مي باشد.

امور سياسي:

1- بخشداري از سال 1375 تاسيس شده و فاقد ساختمان مستقل مي باشد و در حال حاضر امورات اداري در انبار شركت تعاوني روستايي ( اجاره اي ) است كه از استانداردهاي لازم برخوردار نبوده و پرسنل بخشداري كه تعداد آنها 8 نفر مي باشد از كمترين امكانات لازم برخوردار بوده و بنوعي با مشكلات و درخصوص رسيدگي به مسائل ارباب رجوع از جان مايع مي گذارند.

2- از شخصيتهاي بانفوذ بخش مي توان به حاج آقاي اميري امام جمعه شهر نصر آباد اشاره كرد.

3- اسامي شوراهاي اسلامي به تفكيك روستاها به شرح زير عبارتند از:

دهستان بالاجام

رديف

نام روستا

رئيس شورا

نائب رئيس

منشي

منشي

منشي

1

ابدال آباد

علي اكبر كريمي

ايرج رستمي

علي محمد ذوقي

محمدرضا صفري

محمد كشوري

2

بيدستان

محمدعلي حسيني

محمدعلي گلي

مهدي فيضي

3

تقي آباد

علي غفوري

كاظم وزيري مقدم

غلامحس اسكندري

4

جعفرآباد

حسين سرخسي

غلام محمددليري

براتعلي ارشدي

5

چنار

حسينعلي خاكي

محمد طاووسي

محمدرضا محمودي

6

چشمه جوهر

احمد بخشنده

شادي نيازي

علي محمد بخشنده

7

حسنك

محمدحسين ابراهيمي

حسن كدخدا

علي محمد كهنسال

8

خرم آباد

نعمت الله فياض

محمدهدايت حسيني

حسن كدخدا

9

زوادر

محمدعلي آريايي

اميرحمزه اربابي

مهدي اميدوار

10

سمسراعليا

حسينعلي بخشي

حسن خاوري

محمدرضا خاور نيا

11

سمسرا سفلي

محمدحسن شفاهي

احمدرجايي سمسرا

غلامعلي غلامي

12

قلعه سرخ

حسن خدابخشي

علي جمعه جهانگردي

حسين قمري

13

قزقاوه

نوروزعلي رحمتي

محمدرضا دشتبان

حسن پورمحمدي

14

كلاته بزرگ

علي اكبر فهميده

غلامعباس هنرور

علي محمد يكتا

15

كلاته فاضل

محمد قرباني

محمود جهاني راد

رحمت الله نصرت

16

كلاته صوفي

فريدون عبدي پور

موسي شيردل پور

احمد صفري

17

مخالفگاه

حبيب رسولي

محمد نوركي چنار

ماشاالله رسول پور

دهستان كاريزان

18

انداي

طيبه نبوي نژاد

محمدسادات رضوي

محمدعلي خداداده

19

آغل كمر

محمدحسن رمضاني

علي رمضاني

محمدعيدي

20

بردو

محمدجمعه پورسعيديان

محمدحسين پورسعيديان

غلام محمد خان

21

حسن آباد

صفر كاريزي

علي قرائي

محمدرضا گل محمدي

22

خيرآباد

علي اكبر محسني نيا

حسين ميركي قرائي

ابراهيم نادري

گل محمد قاسمي

محمدباقري قرائي

23

رباط سمنگان

محمد براشكي

محمد كدخدا

محمدابراهيم روستايي

مهدي اسداللهي

جمشيد براشكي

24

سماخون

علي معمري

موسي طيب سمنگاني

محمد قائمي

25

علي آباد

جواد نيازي

براتعلي خليلي

براتعلي محجوبي

26

قلعه شير

سيدمهدي موسوي زاده

رمضانعلي فاتحي

حسين مغربي

غلامرضا غلامرضايي

علي اكبر محمديوسفي

27

كلاته آقامحمد

نصرالله نظري

حسن شيرواني

حسين ديانت

28

كاريزنو

سيدعيسي حسيني

احمد فكوري

احمد عفتي

علي اكبر شيرجاني

علي محمدي

29

كاريزان

علي محمدي

محمد توانا

سيدقاسم موسوي

30

مومن آباد

محمد جديد

مهدي توانا

غلامرضا مجرد

محمد طاووسي

غلامعلي سالاري

31

شوراي بخش

حسين سرخسي

محمدباقري قرائي

علي اكبر فهميده

محمدحسين پورسعيديان

نعمت الله فياض

32

شوراي شهر

ابوالقاسم نصيري

علي محمد شيخ آبادي

سيدمحمدهژبري

گل محمد مرادي

غلامعباس بلوچ قرائي

4-دهياريها:

بخش نصرآباد داراي 30 دهياري مي باشد كه در سال 1381 از وزارت كشور مجوز تاسيس گرفت و در سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرد .

اولين اقدام براي دهياريها فراهم كردن تجهيزات اوليه از قبيل دفتر دهياري ، خريد لوازم التحرير و بود .بعد از آن اختصاص بودجه پيشنهادي عمراني براي هر دهياري جهت آباداني روستاها صورت گرفت شامل: تسطيح معابر ، احداث غسالخانه ، طرح هادي، كمك به موسسات فرهنگي وورزشي ، ايجاد فضاي سبز و غيره

اقدامات انجام گرفته توسط دهياريها عبارتند از: شن ريزي و تسطيح معابر 10 روستا ، احداث و تكميل غسالخانه 8 روستا ، اصلاح و توسعه معابر و جدول كشي 3 روستا ، فضاي سبز 2 روستا ، احداث زمين ورزشي 2 روستا ، ساماندهي گلزار شهدا به مبلغ 200000000 ريال در روستاي قلعه سرخ ، اختصاص ماشين آلات از قبيل 2 دستگاه نيسان حمل زباله ، يك دستگاه بيل بهكو ، يك دستگاه تراكتور به چهار دهياري ، 4 دستگاه موتور سيكلت هندا ، كپسول آتش نشاني 3تا 50 كيلويي و يك 12 كيلويي به دهياريها.

عمده پروژه هاي در دست اجرا :

احداث بند ذخيره و كانال انتقال آب ابدال آباد و بردو احداث باند دوم جاده مشهد تربت جام و كمربندي شهر نصرآباد.
منبع :
۳۸۴۵


مطالب مرتبط با این موضوع :