.     .     .
۱۳۹۰/۰۸/۱۱

بخش بوژگان

بخش بوژگان

سيماي بخش بوژگان

نام بخش : بوژگان

سال تأسيس : 1382

مساحت بخش : 647 كيلومتر مربع

نام مركز بخش : نيل شهر

موقعيت جغرافيايي : جنوب شرقي تربت جام

هوا و اقليم : نيمه بياباني (گرم و خشك)

پيشينه تاريخي (توضيح) :

v بخش بوژگان كه نام آن برگرفته از شهر قديمي بوژگان يا بوزجان ، زادگاه رياضي دان و منجم مشهور قرن چهارم هجري ابوالوقاي بوزجاني و همچنين آرامگاه شيخ ابوذر بوزجاني از عرفاي آن دوران بوده است اخذ گرديده، اين بخش به مركزيت نيل شهر يكي از بخشهاي شهرستان تربت جام مي باشد كه در سال 1382 طبق آخرين تقسيمات كشوري از بخش مركزي تربت جام منتزع شده است، بخش بوژگان با 650 كيلومتر مساحت در جنوب شرقي تربت جام واقع شده است و از شمال به بخش پايين جام و مركزي تربت جام، از جنوب و غرب به بخش مركزي تايباد و از شرق به كشور افغانستان منتهي مي شود و فاصله مركز اين بخش تا شهر تربت جام به طول 24 كيلومتر و تا مركز استان 188 كيلومتر مي باشد و همچنين داراي 30 كيلومتر مرز مشترك با افغانستان نيز مي باشد.

نام دهستانها : هريرود و دشت جام

تعداد روستاها : 14 روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار : 12 روستا

تعداد روستاهاي زير 20 خانوار : 1 روستا

جمعيت كل بخش : حدود 19000 نفر

آمار رسمي سال 75 : 14971

آمار خانه هاي بهداشت سال 85 : 18867

عمده فعاليتهاي مردم : كشاورزي - دامداري

ادارات مستقردرمركز بخش :

آبفاي شهري نيل شهر-اداره گاز نيل شهر-بانك كشاورزي –مركز بهداشتي درماني-نمايندگي مجمع امور صنفي –پاسگاه انتظامي كلاته عبدالصمد

ساير دستگاهها و نهادها :

فرماندهي حوزه انتظامي بخش بوژگان-حوزه بسيج نبي اكرم (ص) نيل شهر

تأسيسات زير بنايي :

- ساختمانها و مراكز دولتي ، خصوصي و اداري

v شامل ساختمانها و مراكز اداري از قبيل بانكها، مراكز مخابرات، مراكز بهداشتي و درماني، دفتر پست، ساختمان و مهمانسراي شركت زراعي، واحدهاي مختلف شركت زراعي، بخشداري، شهرداري، پست 132 كيلو ولت برق، آموزشگاه ها و فروشندگيهاي تعاوني مي باشد.

- راه روستايي : آسفالته - شوسه خاكي

v راههاي روستايي 39 كيلومتر آسفالته - 7 كيلومتر شوسه و 1 كيلومتر خاكي مي باشد

- برق (وضعيت برق رساني روستاها - تعداد مشتركين - پست هاي فشار قوي و )

v تعداد كل مشتركين در سال 84 - 3570 مشترك بوده كه شامل 3156 مشترك خانگي - 16 مشترك صنعتي - 67 مشترك كشاورزي 256 مشترك تجاري مي شود و هم اكنون پست 132 كيلو ولت نيل آباد در آستانه بهره برداري مي باشد ضمناً يك روستاي مرزي زير 20 خاوار اين بخش فاقد برخورداري از برق مي باشد .

- گاز

v اين بخش برخوردار از گاز طبيعي نمي باشد و فقط از طريق كپسولهاي 11 كيلويي تأمين مي شود و اجراي طرحهاي گازرساني به كارخانه قند شهيد دهقان احمد آباد صولت و نيل شهر كه در حاشيه خط لوله گاز جام - تايباد قرار دارد از ضروريات مي باشد .

- مخابرات (تعداد دفاتر مخابراتي - روستاهاي داراري تلفن منازل - كدها - فبيبر نوري و )

v وجود مراكز 1000 شماره اي احمد آباد و نيل آباد و نيز 256 شماره اي دولت آباد در سطح بخش - دفاتر مخابراتي به تعداد 13 دفتر مي باشد روستاهاي برخوردار از تلفن خودكار شامل پنج روستا و نيل شهر مي باشد كه همه از كد 0529 استفاده مي نمايند همچنين مراكز نيل شهر و احمد آباد از مزاياي فيبر نوري برخوردار مي باشند

- جايگاه هاي عرضه مواد سوختي

v جايگاه هاي عرضه مواد سوختي شامل 7 جايگاه در روستاهاي احمد آباد ، كارخانه قند ، نيل شهر ، منصوريه ، جهان آباد ، رباط و خرگوشي بوده كه يك جايگاه (پمپ بنزين ) نيز در نيل شهر وجود دارد .

امور اجتماعي :

- قوميتها و طوايف

v با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي موجود در منطقه تركيب جمعيتي آن از اقوام و طوايف مختلفي تشكيل شده است كه قالب آنها شامل طوايفي چون هزاره ، فيضي ، سنگك ، كبوداني ، محمد درويشي ، شير خاني مي گردد كه همه از گويش فارسي برخوردار مي باشند و داراي فرهنگ تقريباً يكسان هستند .

- مذهب (تشيع ، تسنن) - آمار مساجد سطح بخش - اطلاعات هيئت هاي مذهبي و . برگزاري نمازهاي جمعه

v تعداد 27 مسجد در سطح بخش موجود مي باشد و در نيل شهر و روستاهاي احمد آباد صولت ، دولت آباد ، خليلي و كلاته عبدالصمد نماز جمعه اهل سنت برگزار مي گردد ، غالب جمعيت بخش اهل تسنن و تنها در نيل شهر و روستاهاي احمد آباد صولت و منصوريه اهل تشيع در كنار اهل سنت با وحدت كامل زندگي مي كنند .

- امور ايثارگران (شهداء - مفقودين آزادگان و )

v تعداد ايثارگران : 9 شهيد - 19 جانباز - 7 آزاده

- كميته امداد

v كميته امداد در سطح بخش نمايندگي ندارد و تعداد 750 خانواده را تحت پوشش خود قرار داده است .

- مراكز بهداشتي و درماني (خانه هاي بهداشت اصلي - قمر - وضعيت پزشك و )

v مراكز بهداشتي و درماني شامل مراكز نيل شهر و احمد آباد صولت بوده و خانه هاي بهداشت مستقر به تعداد 11 واحد و نيز 6 واحد قمر مي باشد و همچنين تعداد 5 پزشك در قالب طرح پزشك خانواده در سطح بخش خدمات دهي دارند .

- تربيت بدني

v به رغم برخورداري بخش از پتانسيلهاي قوي ورزشي چون جوانان مستعد و تيم هاي قوي كه در مسابقات كشوري به مقام قهرماني دست يافته اند (تيم شركت زراعي ) لكن هيچ مورد سالن ورزشي مناسب و در خور وجود ندارد و حداقل براي نيل شهر و احمد آباد صولت ساخت سالنهاي چند منظوره بسيار ضروري مي نمايد .

امور فرهنگي :

- ميراث فرهنگي و صنايع دستي (آثار باستاني ثبت شده و نشده، صنايع دستي موجود دربخش و )

v آثار ثبت شده : ارگ منصوريه - قلعه كهنه رباط

v آثار ثبت نشده : قلعه كهنه خاكبادك - تپه و مقبره گلستان - تپه قلعه خرگوشي - رباط آجري - محوطه تاريخي چاه شور - تپه ملك آباد تپه قلعه خاكي - تپه شماره 2 قلعه خاكي تپه مير پنج و تپه دو آب

- آموزش و پرورش (آمار مدارس سطح بخش به تفكيك ابتدايي ، راهنمايي ، دبيرستان و مشترك - آمار دانش آموزان و معلمين )

v متأسفانه در سطح بخش نمايندگي آموزش و پرورش وجود ندارد تعداد مدارس شامل : 21 مدرسه ابتدايي - 11 مدرسه راهنمايي و 5 دبيرستان بوده كه اغلب بدليل نبود ساختمان مستقل بصورت نوبتي برگزار مي شود كه با توجه به تعداد زياد دانش آموزان و ارتقاء نيل آباد به شهر حداقل در مركز بخش يك واحد پيش دانشگاهي (دخترانه و پسرانه ) نياز مي باشد ،

ضمناً تعداد 4153 دانش آموز و 323 دبير در سطح بخش وجود دارد . (سال 84 )

- نهضت سواد آموزي (تعداد كلاسها - دانش آموزان - آموزشياران )

v كلاسهاي نهضت سواد آموزي در نيل شهر و احمد آباد بصورت 2 مقطع زماني نيم ساله (هر 6 ماه ) تشكيل و شامل 6 كلاس ، 83 دانش آموز (سواد آموز) و 6 آموزشيار مي باشد (6 ماهه اول سالجاري)

امور اقتصادي و كشاورزي

- بانكها

v تعداد 2 بانك صادرات و كشاورزي در مركز بخش (نيل شهر) وجوددارد و نيز دو صندوق تعاوني وابسته به سازمان تعاون روستايي در مراكز دهستانها (احمد آباد صولت و دولت آباد) فعال مي باشد.

- شركتهاي تعاوني توليد

v شركتهاي تعاوني توليدي شامل : تعاوني وحدت خاوران كه اراضي 11 روستا حومه را پوشش داده و در روستاي خرگوشي مستقر مي باشد و تعاوني توليد صد گل كه اراضي 4 روستاي حومه را پوشش داده و در روستاي دولت آباد مستقر مي باشد

- بررسي وضعيت موجود و محصولات زراعي و دامي سطح زير كشت - ميانگين آمار توليد هر محصول

v شركتهاي مزبور هم اكنون فعال بوده و در زمينه هاي دامي ، زراعي و توزيع نهاد هاي كشاورزي فعاليت مي نمايند كه محصولات عمده شامل : گندم ، جو ، چغندر قند ، خربزه و پنبه مي باشد.

- آمار دام و طيور

v آمار دام و طيور سال 84 در سطح بخش به شرح ذيل مي باشد :

ü گوسفند وبره 000/10 رأس

ü بز و بزغاله 2500 رأس

ü گاو شيري 1300 رأس

ü گاو گوشتي 400 رأس

ü ماهي 8000 قطعه

ü مرغ 000/25 قطعه

- صنايع و معادن سطح بخش

v معدن خاصي در سطح بخش شناسايي نشده و صنايع بزرگ فعال نمي باشد .

- ساير شركتهاي موجود در سطح بخش

v شركت پرديس (جمع آوري و حمل شير )

v شركت حمل و نقل كالاي داخلي نيل آباد

v شركت گشايش جام (حمل و نقل يا باربري) وابسته به شركت زراعي

v شركت سهامي زراعي

v شركت گندم گستر جام كه در زمينه خدمات مكانيزاسيون بخش كشاورزي فعاليت دارند .

v شركت خدمات ياس

- كارخانه هاي فعال و غير فعال


v
فعال : كارخانه قند شهيد علي اكبر دهقان

شركت هاي تعاوني :

شركت تعاوني مصرف احمدآباد صولت-شركت تعاوني مصرف جهان آباد(كه داراي شعبه در نيل شهروملك آباد هم مي باشد.)

شركت تعاوني توليدي كشاورزي صدگل،شركت تعاوني توليدي كشاورزي خاوران

- وضعيت تجهيزات عمومي

منابع آبي

- وضعيت قنوات

v تنها دو رشته قنات در احمد آباد صولت وجود دارد كه يكي فعال و ديگري مسدود و بي آب مي باشد و مابقي قنوات سطح بخش غير قابل بهره برداري است .

- تعداد چاههاي آب شرب و كشاورزي

v شامل 60 حلقه چاه كشاورزي كه تعداد 47 حلقه چاه برقي و 6 حلقه ديزلي مي باشد

- برقي - ديزلي

v از 53 حلقه چاه كشاورزي تعداد 47 جلقه چاه برقي و 6 حلقه ديزلي مي باشد .

امور انتظامي و امنيتي

- بسيج - پاسگاهها - مسائل مرزي

v بخش حدود 30 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان داشته و پاسگاههاي مرزي يوسفخان شمالي و جنوبي و نيز پاسگاههاي محمد خان شمالي و جنوبي و هريرود در اين محدوده مستقر بوده و حفاظت از مرزهاي كشور را به عهده دارند، همچنين 2 پاسگاه انتظامي نيل شهر و كلاته عبدالصمد و پايگاه بسيج عشايري و حوزه نبي اكرم نيل شهر و نيز ساير پايگاههاي بسيج كه در غالب روستاهاي بخش مستقر مي باشند.

امور سياسي

- بخشداري

v بخش بوژگان با توجه به مصوبه شماره 686/268910 ك - 10/1/82 و 666/ت 27255 ك كميسيون اصل 138 قانون اساسي شامل : دهستانهاي دشت جام به مركزيت احمد آباد صولت و هريرود به مركزيت دولت آباد مصوب و در سال 82 ايجاد گرديد و در آذر ماه همان سال بخشداري تأسيس گرديد كه تاكنون چارت پرسنلي آن نيز ابلاغ نگرديده است .

- شخصيت ها ، متنفذين و بزرگان بخش

- احزاب و گروههاي سياسي

v بخش فاقد هرگونه حزب و گروه سياسي مي باشد

- اتباع و مهاجرين خارجي

v بطور محدود در برخي روستاها از جمله احمد آباد صولت وجود دارند كه پرونده آنها از طريق ادارات ذيربط در دست بررسي است

- عمده پروژه هاي در دست اجرا در سطح بخش

v پست فشار قوي 132 كيلو ولت نيل شهر

v انجام مطالعه طرح هادي روستاي رباط

v آبرساني به روستاي احمد آباد صولت

v پروژه آبرساني خليلي

v گازرساني به كارخانه قند

v استخر ذخيره آب ملك آباد و جهان آباد

v لوله گذاري در برخي روستاها
منبع :
۲۷۸۸


مطالب مرتبط با این موضوع :